Woongroep Het Dorpserf Houten

informatie

Wonen in een woongroep

Wat is groepswonen? Het is een groep mensen die bij elkaar in één gebouw wonen, waarbij een ieder een eigen appartement bewoont. Wonen in een woongroep gaat wat verder dan alleen huisvesting. Het vraagt om een andere instelling. Groepswonen bevordert gemeenschapszin en gezelligheid. Daarnaast geeft het ook een stukje verantwoordelijkheid naar elkaar.

Deelnemen aan een woongroep zal een bewuste en weloverwogen keuze moeten zijn. Dit om teleurstelling te voorkomen.  Mèt behoud van zelfstandigheid en privacy kies je voor het lidmaatschap van een groep. 

De woongroep functioneert als een vereniging en houdt zich aan afspraken die door de groepsleden zelf zijn gemaakt en vastgelegd in statuten.  Daarnaast is er ook een huishoudelijk reglement, waaraan alle leden van de groep zich moeten houden. Het is belangrijk om je  bewust te zijn van je motieven om in een woongroep te willen wonen, van het waarom van je keuze. Als je een kleiner huis wilt, kies je voor een huis en niet noodzakelijkerwijze voor een woongroep. Als je daarnaast ook naar gezelschap en naar vrienden zoekt dan kan je ze in een woongroep vinden, maar het hoeft niet.

Zoek je garanties om verzorgd te worden als dat nodig is? Besef dan dat een woongroep geen alternatief is voor een verzorgingshuis of een serviceflat. Mantelzorg wordt er niet verleend. Wie kiest voor een woongroep, kiest hooguit voor ‘buren’ maar wil dan ook zelf een goede buur zijn.

Lidmaatschap

Om voor een woning in aanmerking te komen dient u aan drie voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn:

Woningnet

Ingeschreven zijn als woningzoekende bij Woningnet Regio Utrecht. 

Aspirant-lid

Ingeschreven zijn als aspirant-lid bij woongroep Het Dorpserf

55 t/m 71

Vanaf 55 tot en met 71 jaar. Na het bereiken van 72 jaar vervalt een toegewezen kandidatuur, ook voor een jongere partner.

De woningtoewijzing geschiedt door woningcorporatie Woonin, op voordracht van het bestuur. Woonin is wettelijk gehouden aan de maximum inkomensvereisten van de overheid die bij woningtoewijzing gelden. Om op de wachtlijst te komen kunt u zich via het contactformulier aanmelden; via de secretaris ontvangt u dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek wordt er van beide kanten bekeken of u past in de woongroep en dus op de wachtlijst geplaatst kan worden. Bij toewijzing van een woning wordt eenmalig entreegeld gevraagd van  € 250,- per persoon gevraagd; Nb. Als er een woning vrijkomt, wordt deze woning eerst 5 dagen intern aangeboden aan huidige bewoners die mogelijk van appartement willen wisselen

Kosten

Alle bewoners betalen jaarlijkse een contributie van  € 60,-  per persoon. Aspirant-leden en donateurs betalen jaarlijks een contributie van € 20,-  (bedrag voor 2012). Deze kosten – naast de entreegelden – worden geïnvesteerd in gemeenschappelijke voorzieningen om te herstellen, te verbeteren of te vervangen. 

Om kennis te maken is er iedere laatste vrijdag van de maand gelegenheid om koffie te komen drinken van 10:00 tot 11:00 uur. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten.

Contact

Heeft u vragen over wonen in de woongroep of bepaalde activiteiten of berichten, of heeft u andere vragen, neem dan contact met ons op en dan helpen we u graag verder.