Voorwaarden lidmaatschap

Om voor een woning in aanmerking te komen dient u aan twee voorwaarden te voldoen:

1 Ingeschreven zijn als woningzoekende bij Woningnet Regio Utrecht.
2 Ingeschreven zijn als aspirant-lid bij woongroep Het Dorpserf, toegang vanaf 55 tot en met 69 jaar. Na het bereiken van 70 jaar vervalt een toegewezen kandidatuur, ook voor een jongere partner. Deze voorwaarden gelden vanaf 4-10-2017. Oudere inschrijvingen blijven geldig.

De woningtoewijzing geschiedt door woningcorporatie Viveste, waarbij de voorkeur van de woongroep en de duur van de inschrijving als aspirant-lid een belangrijke rol speelt. Viveste is wettelijk gehouden aan de maximum inkomensvereisten van de overheid die bij woningtoewijzing gelden. Als er een woning vrijkomt heeft u als bewoner voorrang om intern te verhuizen.

Voorwaarden (aspirant) lidmaatschap

De leden van de woongroep hebben fors geïnvesteerd in gemeenschappelijke voorzieningen en sparen voortdurend om deze voorzieningen te herstellen, te verbeteren of te vervangen. Bij toewijzing van een woning wordt daarom een eenmalig entreegeld gevraagd van  € 250,- per persoon. Daarnaast betalen alle bewoners een jaarlijkse contributie van  € 60,-  per persoon. De bedragen gelden voor 2016 en kunnen eventueel voor inflatie worden gecorrigeerd.

Aspirant-leden betalen jaarlijks een contributie van € 20,-  (bedrag voor 2012). Om kennis te maken is er iedere 1e vrijdag van de maand gelegenheid om koffie te komen drinken van 10:00 tot 11:00 uur. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten.